Billeder fra hverdagen i julies private pasningsordning.